ચાલુ વર્ષે 2020 માં ગુજરાત મા મગફળી વાવેતર મોટા પ્રમાણ માં થયું છે અને આવડું મોટું વાવેતર થાય તેવી શક્યતા અમે પહેલેથી જ જોય રહ્યા હતા માટે અમે ઉનાળા દરમિયાન હવામાન અને અન્ય બાબતો ને ધ્યાન મા રાખી ને એક મોટું સર્વે કર્યું હતું જેમાં અમે એક એવી માહિતી આપી હતી કે આ વર્ષે 2020 મગફળી નું વાવેતર મોટા પર,અન મા થશે પણ આ વર્ષે મગફળી મા ફૂગ નું પ્રમાણ વધુ જોવા મળશે અને હાલ તે રીતે જ થાય રહ્યું છે તો હવે મગફળી માં ફૂગ ના રોગ થી બચવા માટે શું કરવું જોઈએ તે જાણીએ

હાલ મગફળી માં કાળી અને સફેદ બંને પ્રકારની ફૂગ જોવા મળી રહી છે તેમાં અત્યાર ના વાતાવરણ અને રોગ મુજબ મગફળી માં ફૂગ થી બચવા માટે કોઈ પણ સારી કંપની નું ત
ટેબુકોનાઝોલ + સલ્ફર જે બંને મિક્ષ માં આવે છે એટલે કે એક જ દવા માં આ બંને તત્વો આવે છે તે ટેબુકોનાઝોલ + સલ્ફર એક પંપ મા 35 થી 40 ગ્રામ નાખી ને છટકવ કરવો એને એક વીઘા મા (16ગુઠા ) માં 4 પંપ કરવા જેનાથી સારું પરિણામ મેળવી સકાય છે અને આપણી મગફળી ને ફૂગ ના રોગ થી બચાવી સકાય પણ સાથે પરેશ ગોસ્વામી ની ખાસ ભલામણ છે કે કોઈ પણ સારી કંપની ની દવા લેવી પણ આપણા દેશ કંપની ની દવા વાપરવાનો આગ્રહ રાખો

0 CommentsClose Comments

Leave a comment

Newsletter Subscribe

Get the Latest Posts & Articles in Your Email

[mc4wp_form id="517"]

We Promise Not to Send Spam:)